Samotny człowiek na Ziemi

Narracja medialna szóstego wymierania jest taka, że znikną jeszcze jakieś gatunki, a jakieś zostaną. Ostatnie prognozy mówią o wyginięciu katastrofalnej ilości gatunków (roślin i zwierząt) w razie dalszego ocieplania się, anihilacji biosfery, polowań, ekspansji. Mówiło się o progu końca wieku, dziś obniża się go do połowy wieku itd. itp. W pewnym sensie to nieistotne. Dla Amazonii najnowsza prognoza wygląda tak, że jeśli dalej będzie się ocieplać, to do końca wieku zniknie 2/3 jej gatunków. Dla Amazonii? Czytaj dalej „Samotny człowiek na Ziemi”